Proiect POR 2014-2020

   
Titlul proiectului:

”DEZVOLTAREA S.C. SMART PLASTICS INDUSTRY S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE DE PRODUCTIE MASE PLASTICE”

Denumirea beneficiarului:

S.C. SMART PLASTICS INDUSTRY S.R.L.

Scopul proiectului:

Consolidarea poziției societății Smart Plastics Industry S.R.L. pe piața specifică producției de recipiente din mase plastice. În acest sens, firma va achiziționa o linie complet noua de producție ( un sistem de extrudare-suflare+matrite), de ultimă generație, ceea ce va conduce implicit la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața sepecifică.
Prin atingerea acestui obiectiv, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general, respectiv consolidarea poziției pe piața  microîntreprinderilor în domenii competitive, identificate în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare
Regională.

Obiective specifice:

1. Creșterea cifrei de afaceri a S.C. SMART PLASTICS INDUSTRY S.R.L. CU 5% ca urmare a extinderii domeniilor de activitate;
2. Crearea a 5 locuri de muncă, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, unul fiind ocupat de o persoană din cadrul categoriilor defavorizate;
3. Lărgirea portofoliului de clienți.

Rezultatele:

Dotarea societății cu sistem de producție recipiente mase plastice (echipament extrudare-suflare+matrițe) complet nou, de ultimă generație, cu productivitate ridicată.
Prin utilizarea tehnologiei de co-extrudare multistrat, gradul de recuperare a deșeurilor este de 100%, neexistând pierderi în procesul de producție.
Asigurarea egalității de șanse ( pentru angajați, viitori angajați sau clienți), fără a se face vreo deosebire bazată pe criterii de origine etnică sau rasială, de religie, sex, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Data de începere:

12.06.2016

Perioada de implementare:

01.06.2018-31.08.2018

Valoarea totală:

1.043.290,85 lei, din care 595.588,20 lei (68%) contribuție U.E. și 105.103,80 lei (12%), contribuție din bugetul național.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Por 2014 - 2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro.